КОДЕКС

КОДЕКС

Правила за однесување на вработените како и на патниците. Погледнете што е дозволено а што не.