РАБОТНО ВРЕМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

Податоци за работно време:

Возен ред за месеците – од Ноември до Март

Ride schedule for months from November to March

Работно време од 10:00 – 17:00часот

Неработни денови – понеделник и секој последен вторник во месецот.

Working hours from 10:00 – 17:00

Non working days Monday and last Tuesday in the month.

Ефективно работно време во работни денови:

Effective working hours in working days:

 • 10:00 – 10:30 часот
 • 11:00 – 11:30 часот
 • 12:00 – 12:30 часот
 • 13:00 – 13:30 часот
 • 14:00 – 14:30 часот
 • 15:00 – 15:30 часот
 • 16:00 – 16:30 часот последно возење од доле нагоре.

Last ride up.

16:45 Последно возење од горе надолу.

Last ride down

Возен ред за месеците – Април и Октомври

Ride schedule for months April and Octobar

Работно време од 10:00 – 18:00часот

Неработни денови – понеделник и секој последен вторник во месецот.

Working hours from 10:00 – 18:00

Non working days Monday and last Tuesday in the month.

Ефективно работно време во работни денови:

Effective working hours in working days:

 • 10:00 – 10:30 часот
 • 11:00 – 11:30 часот
 • 12:00 – 12:30 часот
 • 13:00 – 13:30 часот
 • 14:00 – 14:30 часот
 • 15:00 – 15:30 часот
 • 16:00 – 16:30 часот
 • 17:00  – 17:30 часот последно возење од доле нагоре.

Last ride up.

17:45 Последно возење од горе надолу.

Last ride down

Возен ред за месеците – од Мај до Септември

Ride schedule for months from May to September

Работно време од 10:00 – 20:00часот

Неработни денови – понеделник и секој последен вторник во месецот.

Working hours from 10:00 – 20:00

Non working days Monday and last Tuesday in the month.

Ефективно работно време во работни денови:

Effective working hours in working days:

 • 10:00 – 10:30 часот
 • 11:00 – 11:30 часот
 • 12:00 – 12:30 часот
 • 13:00 – 13:30 часот
 • 14:00 – 14:30 часот
 • 15:00 – 15:30 часот
 • 16:00 – 16:30 часот
 • 17:00 – 17:30 часот
 • 18:00 – 18:30 часот
 • 19:00 – 19:30 часот последно возење од доле нагоре.

Last ride up.

19:45 Последно возење од горе надолу .

Last ride down.

 

 • за деца до 6 години возењето е бесплатно – for cildren under age of six the ticket is free.
 • за возрасни граганисо наврсени 62години- жени, 64години – мажи е бесплатно, но исклучиво со приложуванје на документ за лична идентификација.