РАБОТНО ВРЕМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

Податоци за работно време:

1. ниска сезона (зимска) – од Октомври до Март

Работно време од 9:00 – 17:00часот – понеделник е неработен ден. Ефективно работно време – на секој 1 час по половина час. Викенд и празници ефективно работно време- на секои 1 час по половина час.

Ефективно работно време во работни денови:

 • 09:00 – 09:30 часот
 • 10:00 – 10:30 часот
 • 11:00 – 11:30 часот
 • 12:00 – 12:30 часот
 • 13:00 – 13:30 часот
 • 14:00 – 14:30 часот
 • 15:00 – 15:30 часот
 • 16:00 – 16:30 часот

Последно возење надолу е во 16:45 часот.

2. висока сезона ( летна) – од Април до Септември

Работно време од 9:00 – 17:00часот – понеделник е неработен ден. Ефективно работно време – на секој 1 час по половина час. Викенд и празници ефективно работно време- на секои 1 час по половина час.

Ефективно работно време во работни денови:

 • 09:00 – 09:30 часот
 • 10:00 – 10:30 часот
 • 11:00 – 11:30 часот
 • 12:00 – 12:30 часот
 • 13:00 – 13:30 часот
 • 14:00 – 14:30 часот
 • 15:00 – 15:30 часот
 • 16:00 – 16:30 часот
 • 17:00 – 17:30 часот
 • 18:00 – 18:30 часот
 • 19:00 – 19:30 часот

Последно возење надолу е во 16:45 часот.

Во 19:45 часот ќе биде возење со жичницата само за враќање на патниците ( односно 20:45 часот за викенд).

Жичницаата не работи воопшто во последниот вторник во Месецот заради технички преглед.

 • за деца до 6 години возењето е бесплатно
 • за деца од 6-14години билетот изнесува 50 денари
 • за возрасни граганисо наврсени 62години- жени, 64години – мажи е бесплатно, но исклучиво со приложуванје на документ за лична идентификација!